Personlig utveckling och kommunikation:

När man vill förbättra effektiviteten och produktiviteten i företaget, handlar det mycket om de "mjuka" områdena delegering, målstyrning och relationsfrågor. Förmågan att fungera i grupp, hantera konflikter och framföra sitt budskap blir då allt viktigare.

Håll markören över länken för att se en kort beskrivning av ämnet och klicka för att läsa lite mer utförligt om det...


Intellego Utbildning AB, van Dürens väg 22, S-227 30 LUND, Tfn/Mobil: +46-70-5412456.