Praktiskt ledarskap:

Vi erbjuder anpassade program för grupp- och ledarutveckling och vill fungera som inspirationskällor, pådrivare, projekt- och processledare. Vi hjälper ledare bygga fungerade arbetslag, förbättra kommunikationen och hantera konflikter av olika slag. Vi vill också genom erfarenhetsutbyte och handledning utveckla ledares personliga egenskaper. Vi använder egna medarbetare och konsultkollegor med specialkunskaper.

Håll markören över länken för att se en kort beskrivning av ämnet och klicka för att läsa lite mer utförligt om det...


Intellego Utbildning AB, van Dürens väg 22, S-227 30 LUND, Tfn/mobil: +46-70-5412456