Handledning och specialuppdrag:

Här följer specialkurser, handledningsuppdrag och konsultativa insatser av olika slag.

Håll markören över länken för att se en kort beskrivning av ämnet och klicka för att läsa lite mer utförligt om det...


Intellego Utbildning AB, Box 1198, S-221 05 LUND, Tfn/fax: +46-46-141470