Projektstyrning och projektledarskap:

Projekt är en viktig del av förändrings- och utvecklingsarbetet i företag och myndigheter. En bra projektpolicy och en gemensam modell för hur projekt ska bedrivas är en förutsättning för ett lyckat resultat. Att klara ut de viktiga rollerna som projektägare (beställare), styrgruppsmedlem, projektledare och projektmedarbetare är också nödvändigt. Våra projektutbildningar tar alltid upp både hårda och mjuka frågor.

Håll markören över länken för att se en kort beskrivning av ämnet och klicka för att läsa lite mer utförligt om det...


Intellego Utbildning AB, van Dürens väg 22, S-227 30 LUND, Tfn/Mobil: +46-70-5412456.